Pashmina gris 100% cashemere estilo Boho. Shivadara.